Mga pagbabago sa pagdating ng mga espanyol


Namatay si Magellan sa labanang ito noong Abril 27, 1521.Ang natira pang mga Kastila sa kapuluan ay nagkaroon ng alitan, kabilang na ang pagtatalo ni Raha Humabon at ng mga Kastila hinggil sa kababaihan.Ang Pilipinas ay pinangasiwaan ng Espanya magmula sa Mehiko (Bagong Mehiko).Ang pangangalakal ay isinagawa sa pamamagitan ng mga galeon na naglalayag sa pagitan ng Canton at ng Acapulco, Mehiko, kung kailan ang Pilipinas ay gumaganap bilang daungan, angkatan, at luwasan ng mga kalakal. Ang mga sumusunod ay mga dahilan ng pananakop maliban sa isa. upang maipalaganap ang pananampalatayang Kristiyanismo D. Malawak ang pagbabagong pampamahalaan ang naganap sa Pilipinas nang dumating ang mga Espanyol . upang ipalaganap ang pakikipagkaibigan sa ibang bansa C. Bilang pinakamakapangyarihang opisyal ng bansa, may mga pagkakataong inaabuso rin ng mga gobernador-sibil ang kanyang kapangyarihan kaya’t nagpadala ang hari ng mekanismo na magsiyasat sa mga katiwalian.Ang sentro ng kolonyang pamahalaan ay nasa Maynila na namamahala sa mga lokal na pamahalaan . Nakabalik sa Espanya ang barkong Victoria (isang barko lamang na may nalalabing 18 mga tauhan) pagkaraan ng tatlong mga taon.Ang unang paglalayag na pambuong mundo sa ngalan ng Espanya ay nasundan ng apat pang mga ekspedisyon mula 1525 hanggang 1542.Natapos ang pamumuno ng Espanya sa Pilipinas bilang resulta ng nakisangkot ang Estados Unidos sa Cuba, isa pang pangunahing kolonya ng Espanya.

Nais ng Estados Unidos na masugpo ang panghihimagsik na naganap sa Cuba noong Pebrero 1895 dahil sa mga layunin ng Estados Unidos hinggil sa pagnenegosyo.

Pagkaraan ng paglaya ng Mehiko mula sa kapangyarihan ng Espanya noong 1821, tuwirang pinamahalaan ng Espanya ang Pilipinas mula sa Madrid, sa halip na mula sa Acapulco, Mehiko.